Laden
achtergrond vFAS Congres
vFAS Congres | 7 september 2017 | theater Diligentia Den Haag
Scheiden met verstand van emoties
iconen-scherp.png
iconen-vaag.png
hersenen-outline.png
hersenen-stam.png
hersenen-rood.png
hersenen-paars.png
hersenen-groen.png
hersenen-blauw.png
hersnen-geel.png

vFAS CONGRES 2017

7 SEPTEMBER 2017 DEN HAAG

Een echtscheiding is een ingrijpende gebeurtenis. Vooral als er kinderen bij betrokken zijn, voor wie het uit elkaar gaan van hun ouders een levens veranderende betekenis heeft. Dit gegeven legt een enorme druk op de scheidende partners, buiten het feit dat het ook voor hen een enorme impact heeft. Terwijl de gevoelens voor elkaar zijn veranderd, dienen zaken als huisvesting, financiën en omgang met de kinderen te worden geregeld. Vanzelfsprekend zorgt dit voor heftige emoties. Bij de afwikkeling van een echtscheidingszaak is het dus van belang dat de betrokken professionals hier voldoende aandacht aan besteden en deze emoties in goede banen leiden.

Tijdens het vFAS congres ‘Scheiden met verstand van emoties’, dat op 7 september plaatsvindt in theater Diligentia te Den Haag, zal op dit aspect van een echtscheidingszaak door deskundigen nader worden ingegaan.

Programma

Tijdens het eerste programma-onderdeel vertellen drie deskundigen tijdens zogenaamde ‘flits-lezingen’ over hún werkwijze bij het omgaan met emoties in echtscheidingszaken, vanuit de volgende drie invalshoeken:
- De mediator: mr. René de Haas
- De advocaat: mr. Paul Sliepenbeek
- De rechter: mr. Johan Visser

Na een korte pauze volgt een lezing door dagvoorzitter Patrick van Hees, vanuit zijn rol als schrijver, spreker en adviseur over geluk. Hoe kunnen de ex-partners, bijgestaan door betrokken professionals, in goede harmonie uit elkaar gaan, zodat zij in staat zijn op een positieve manier een nieuwe start te kunnen maken met hun leven?

Na afloop van het congres krijgt u de gelegenheid om uw beroeps-collega’s te ontmoeten tijdens de afsluitende netwerkborrel.

Tijdspad programma

13.45 – 14.15 uur:
Ontvangst

14.15 – 14.30 uur:
Opening congres

14.30 – 15.00 uur:
Lezing mr. René de Haas – de mediator & aandacht voor emoties

15.00 – 15.30 uur:
Lezing mr. Paul Sliepenbeek – de advocaat & aandacht voor emoties

15.30 – 16.00 uur:
Pauze

16.00 – 16.30 uur:
Lezing mr. Johan Visser - aandacht voor emoties in de rechtszaal

16.30 – 17.00 uur:
Lezing Patrick van Hees – geluk is D.O.M.

17.00 – 17.15 uur:
afsluiting

17.15 – 18.15 uur:
netwerkborrel

Aanmelden / kosten / annuleren

De kosten voor deelname bedragen € 95,- exclusief BTW.

Aan de bijeenkomst worden twee vaardigheidspunten toegekend.

U kunt zich aanmelden via deze link. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging van deelname, een factuur en overige relevante informatie.
De aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Bij overschrijving wordt een wachtlijst aangelegd. Om capaciteitsredenen raden wij u aan niet te lang te wachten met aanmelden voor deelname.

Tot vier weken voorafgaande aan het congres kan kosteloos worden geannuleerd. Indien na deze datum wordt geannuleerd, blijven de deelnamekosten verschuldigd, tenzij een vervanger wordt gevonden.

Locatie

Het congres wordt georganiseerd in theater Diligentia te Den Haag. In het gebouw zetelde in de 19e eeuw de Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde. De natuurkundigen ontwikkelden, vergaderden en presenteerden er hun onderzoeken onder de naam Diligentia. De oorspronkelijke twee zalen zijn in 1853 samengevoegd tot één zaal. Aan dit feit ontleent het huidige theater Diligentia zijn unieke karakter: een brede en ondiepe zaal, uitermate geschikt voor cabaret, kleinkunst en congressen, omdat de brede opstelling de afstand tussen artiest/spreker en publiek verkleint.

Bereikbaarheid

Het theater is gelegen aan het sfeervolle Lange Voorhout in het centrum van Den Haag. Komt u met de auto, dan parkeert u in één van de vijf nabijgelegen parkeergarages (klik hier voor een overzicht). Komt u met het Openbaar Vervoer, dan wandelt u vanaf het station Den Haag Centraal in 10 minuten naar het theater. Kiest u vanaf daar voor tram 1, bus 22 en 24, stap dan uit bij halte Kneuterdijk.

SPREKERS

KORTE OMSCHRIJVNG SPREKERS

Patrick van Hees

Patrick van Hees

Dagvoorzitter

Patrick van Hees studeerde Commerciële Economie en Sociale Wetenschappen. In 2009 verkocht hij zijn adviesbureau om zich volledig te richten op het onderwerp ‘geluk’. Patrick deed vijf jaar onderzoek en reisde onder meer twaalf keer naar Cambridge, dat uitgroeide tot zijn inspiratiebron. De combinatie van levenservaring en wetenschappelijke inzichten leidden tot zijn ‘geluksformule’ Geluk is D.O.M., die hij ontvouwt in zijn spannende debuutroman ‘De Geluksprofessor’ en verder uitwerkt in ‘De Geluksoma’. Zijn meest recente boek is getiteld ‘Geluk is D.O.M. – drie bouwstenen voor geluk’. Patrick verzorgt lezingen, workshops en masterclasses over geluk in binnen- en buitenland. Ook treedt hij geregeld op als dagvoorzitter. Zijn eigen geluksniveau ligt op een 9,5.

mr. René de Haas

mr. René de Haas

Spreker | Mediator

René de Haas is sinds 1979 werkzaam als advocaat en mediator en heeft zich gespecialiseerd in conflictoplossingen op het gebied van - internationaal - familierecht en samenwerkingsverbanden. Hij werkt vanuit de overtuiging dat inzicht in het ontstaan van conflicten en communicatiepatronen bijdraagt aan een verbetering van de communicatie, waarbij het van belang is dat bij de begeleiding zowel de emotionele als de zakelijke kant voldoende aandacht krijgen. Zijn inzet is erop gericht om in teamverband met cliënten via mediation en overleg een duurzame oplossing te bereiken voor de conflicten waarmee zij kampen. Tevens is René werkzaam als Forensisch Mediator, waarbij hij door rechtbanken en gerechtshoven benoemd wordt als deskundige om in gecompliceerde zorgverdelingszaken, boedelverdelingsvraagstukken en alimentatiezaken een deskundigenonderzoek of ouderschapsonderzoek uit te voeren.

mr. Paul Sliepenbeek

mr. Paul Sliepenbeek

Spreker | Advocaat

Paul Sliepenbeek is 32 jaar werkzaam als advocaat, waarvan ruim 25 jaar als gespecialiseerd familierechtadvocaat. Zijn praktijk is met name gericht op het begeleiden en adviseren van ondernemers en/of hun partners en van vermogende particulieren, al dan niet in het kader van scheidingsmediation, het geven van een second opinion en het lostrekken van vastgelopen scheidingsproblematiek. Doelgerichtheid, analytisch en praktisch werken met oog voor de menselijke kant van de problematiek zijn kernwaarden voor hem. Paul Sliepenbeek is o.a. raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof in Amsterdam en lid van de Raad van Tucht van de Stichting Tuchtrecht Scheidingsmediation (STS).

mr. Johan Visser

mr. Johan Visser

Spreker | Rechter

Johan Visser is familierechter en teamvoorzitter Familie in de rechtbank Den Haag en lid van het DB van het Landelijk Overleg Vakinhoud Familie (LOVF). Hij houdt zich onder meer bezig met de landelijke implementatie van het familierechtspraak brede visiedocument (echt)scheiding met kinderen over de regierol van de familierechter, het (landelijk uniformeren van) hulpaanbod en het ontwikkelen van een andere/alternatieve toegang tot de familierechter.

SPONSORS

vFAS CONGRES 2017

Het vFAS Congres 2017 wordt mede mogelijk gemaakt door:

Aanmelden

Om deel te nemen aan het vFAS Congres kunt u onderstaand formulier invullen en verzenden.

Algemene vragen kunt u stellen via e-mail of u kunt telefonisch contact opnemen met het secretariaat.

Congres locatie
Lange Voorhout 5, 2514 EA Den Haag
Contactgegevens vFAS secretariaat
+31 (0)70-3626215